Σύστημα Αναγνώρισης Αριθμού Κυκλοφορίας

Η εφαρμογή ANPR Ticketing παρέχει την δυνατότητα στον χειριστή να εκτυπώνει απόδειξεις μέσω του φορητού εκτυπωτή, για όχημα που είναι σταθμευμένα στο χώρο στάθμευσης, με στοιχεία:
i.   Τον αριθμό κυκλοφορίας,
ii.  Την ημερομηνία και ώρα έλεγχου,
iii. Τα στοιχεία του ελεγκτή
iv.  Και τον αριθμό απόδειξης.
Parking Management System Example

Parking Management System Example

  Ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος αναγνωρίζεται και μετατρέπεται από εικόνα σε κείμενο μέσα από την εφαρμογή και την κάμερα της συσκευής, έτσι οι πιθανότητες λάθους καταγραφής του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος είναι εξαιρετικά μειωμένες. Επίσης σε περίπτωση που η αυτόματη αναγνώριση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι σωστή (λόγο κακής λήψης από την κάμερα της συσκευής ή λόγο λερωμένης πινακίδας ) ο χειριστής μπορεί να ξανά επαναλάβει την διαδικασία ή να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας.
Η εφαρμογή παρέχει μια σειρά από ρυθμίσεις στον χειριστή ώστε να μπορεί να τις περάσει κατά την έναρξη της διαδικασίας εκτύπωσης αποδείξεων.