Σύστημα Διαχείρισης Εκδηλώσεων

Το Σύστημα Διαχείρισης Εκδηλώσεων της Virtual-Net αποτελεί μια πλήρη δυναμική εφαρμογή διαχείρισης εκδηλώσεων και πώλησης εισιτηρίων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

• Δυναμική εισαγωγή / διαχείριση εκδηλώσεων
• Διαχείριση θέσεων, διαφορετικών τύπων εισιτηρίων(διαβάθμιση θέσης / τιμής)
• Πώληση εισιτηρίων μέσω διαφορετικών σημείων πώλησης (διαδίκτυο, σημεία πώλησης, ταμεία)
• Σύνδεση με σύστημα e-commerce τραπεζών για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
• Παραγωγή / εκτύπωση εισιτηρίων
• Εκτύπωση voucher / αποστολή μέσω Email ή SMS
• Έλεγχος εισόδου στα σημεία διεξαγωγής των εκδηλώσεων μέσω αναγνώρισης του εισιτηρίου
• Ενημέρωση επισκεπτών μέσω Email / SMS
• Το σύστημα αποτελείται από την εφαρμογή διαχείρισης, μέσω της οποίας γίνεται η διαμόρφωση των εκδηλώσεων, η παρακολούθηση των παραγγελιών και γενικά η διαχείριση του συστήματος και την εφαρμογή πώλησης(δικτυακός τόπος, σημεία πώλησης).

Παράλληλα, εάν ενσωματωθεί και η πώληση μέσω πιστωτικής κάρτας, η τράπεζα παρέχει μια εφαρμογή για την διαχείριση των πωλήσεων (δέσμευση χρημάτων, ακυρώσεις, κλπ.)