Λογισμικό διαχείρισης SMS

Το λογισμικό διαχείρισης SMS είναι μία εφαρμογή που επιτρέπει την αποστολή και λήψη SMS μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες. Στόχος της είναι η ευκολία χρήσης μέσω web browser, η ευελιξία και η επεκτασιμότητα με την ενεργοποίηση άλλων προγραμμάτων σε καθορισμένα γεγονότα (event και alert handler).

SMS Monitor Example

SMS Monitor Example

Αποτελείται από δύο επιμέρους ενότητες-εφαρμογές:

• Τον SMS Server που παρέχει :

i. Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων αποστολής-λήψης μηνυμάτων σε μορφή text ή σε βάση δεδομένων για μετέπειτα αξιοποίησής τους.
ii. Υποστήριξη για ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες.
ii. Event και Alert handler με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να εκτελεστούν προγράμματα ή scripts σε καθορισμένα γεγονότα.
iv. Υποστήριξη έως και 8 GSM modem για ταχύτερη αποστολή.

• Το Web interface για εύκολη διαχείριση παρέχει απλό γραφικό περιβάλλον μέσω web browser.