Συστημα διαχειρισης σταθμευσης

Σύστημα διαχείρισης πάρκινγκ μόνιμων & περιστασιακών πελατών

  Η Virtual-Net προσφέρει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πάρκινγκ μόνιμων και περιστασιακών πελατών, πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του φορολογικού κώδικα, και μπορεί να εκδώσει θεωρημένες αποδείξεις και τιμολόγια. Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τον κεντρικό σταθμό διαχείρισης πελατών, τα τερματικά εισόδου-εξόδου, και τις μπάρες πρόσβασης. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δομή του αυτοματοποιημένου πάρκινγκ.

Software For Parking Management System Example

Software For Parking Management System Example

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου (Server) περιλαμβάνει τον υπολογιστή και το λογισμικό σε γραφικό περιβάλλον (Windows), το οποίο είναι παραμετρικό και φιλικό προς τον χρήστη και αναλαμβάνει την διαχείριση του πάρκινγκ, την έκδοση στατιστικών στοιχείων και την εκτύπωση των αποδείξεων. Επίσης το σύστημα εκτυπώνει αυτόματα τις κινήσεις εσόδου-εξόδου (βιβλίο πόρτας)

Το σύστημα διαχειρίζεται όλες τις κατηγορίες πελατών και μπορεί να εκδώσει οποιαδήποτε στιγμή ανάλυση της κατάστασης των σταθμευμένων οχημάτων του πάρκινγκ. Για την διαχείριση των πελατών υπάρχουν 2 κατηγορίες. Τους Περιστασιακούς οι οποίοι για να εισέλθουν στο πάρκινγκ πατούν το κουμπί στο μηχάνημα εισόδου και λαμβάνουν ένα εισιτήριο (Ticket) με barcode και εκτυπωμένη την ημερομηνία και ώρα εισόδου. Πληρώνουν κάθε φορά που επιθυμούν να εξέλθουν από το χώρο του Parking.

  Διαδικασία εισόδου-εξόδου περιστασιακών   Τους μόνιμους οι οποίοι χρησιμοποιούν επαγωγική κάρτα (RF) για την είσοδο και έξοδο από το χώρο του πάρκινγκ και χωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο χρέωσής τους για την στάθμευση.

 • Πελάτες με μηνιαία χρέωση

Κάθε μήνα ανανεώνουν την κάρτα και έχουν χρονικό περιθώριο ως το τέλος του τρέχοντος μηνός για να χρησιμοποιούν το Parking. Για αυτή την κατηγορία πελατών, φυλάσσεται πάντα μια ελεύθερη θέση.

 • Πελάτες με χρονοχρέωση N πλήθους ωρών ή N πλήθους ημερών

Αγοράζουν προκαταβολικά περίοδο N ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να χρησιμοποιούν το χώρο του Parking. Επίσης είναι δυνατό να αγοράζουν προκαταβολικά περίοδο 1,2 ή περισσοτέρων ημερών.Η εμφάνιση της κάρτας τροποποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Διαδικασία εισόδου-εξόδου για μόνιμους
Τα τερματικά εισόδου-εξόδου ελέγχουν την κάρτα του πελάτη και επιτρέπουν την είσοδο/έξοδο του, με δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος. Το πλεονέκτημα της χρήσης επαγωγικής κάρτας (RF) για κάρτα πελάτη, έγκειται στην λειτουργία της από απόσταση (εικόνα 5) κάνοντας την φιλική προς τον χρήστη. Στην οθόνη του τερματικού παρουσιάζονται λειτουργικά μηνύματα (π.χ προειδοποίηση για ανανέωση της κάρτας). Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής βίντεο του εισερχόμενου αυτοκινήτου (προαιρετικά), καθώς και της ώρας, από την κάμερα στο κεντρικό σταθμό διαχείρισης πελατών. Σε περίπτωση προβλήματος ο πελάτης έχει την δυνατότητα μέσω ενδοεπικοινωνίας να ειδοποιήσει το φυλάκιο υποδοχής.

To AUTOPARK 1000 είναι το μικρότερο μοντέλο της σειράς AUTOPARK. Κατά την είσοδο του πελάτη πατώντας το κουμπί έκδοσης εισιτηρίου εκτυπώνεται εισιτήριο (αναγράφοντας ημερομηνία, ώρα εισόδου καθώς και το λογότυπο του πάρκινγκ). Μετά από διάστημα 2 ή 3 δευτερολέπτων ανοίγει η μπάρα αυτόματα. Το σύστημα εύκολα αναβαθμίζεται για πλήρη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του πάρκινγκ. Το τερματικό είναι συμβατό με το AUTOPARK SERVER για πλήρη αυτοματοποίηση του parking.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Autopark 1000:

 • Λειτουργία 220V A.C / 12V-60V D.C & A.C
 • Υδατοστεγές Κουτί
 • Σύνδεση σε δίκτυο (Ethernet RJ-45)
 • Έλεγχος Μπάρας

Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστήματος Αναγνώρισης Α.Κ.:

 • Σύστημα ανάγνωσης αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου – LPR
 • Ανάγνωση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πινακίδων Κυκλοφορίας
 • Κατασκευή υψηλής αντοχής
 • Τροφοδοσία 15 VDC
 • Υπέρυθρη Κάμερα (το σύστημα υποστηρίζει μέχρι 6 κάμερες)
 • Επαγωγικός βρόγχος
 • Αδιάβροχο Κάλυμμα (IP 65)