Συνεργασίες

NETPARK

Σύντομη περιγραφή στόχων και αποτελεσμάτων του έργου

Στόχος του έργου NETPARK είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης. Μέσω της ενιαίας πλατφόρμας του NETPARK δίνεται η δυνατότητα:

i. στους ενδιαφερόμενους οδηγούς να:
a) εντοπίζουν τις ελεύθερες θέσεις στους δρόμους που τους ενδιαφέρουν
b) να καθοδηγούνται μέσω της βέλτιστης διαδρομής προς την ελεύθερη θέση του ενδιαφέροντός τους
c) να πληρώνουν μέσω της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί το αντίστοιχο αντίτιμο για όσο ακριβώς χρόνο το αυτοκίνητό τους είναι σταθμευμένο
d) να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις με βάση στοχευμένες προβλέψεις εύρεσης κενών θέσεων στάθμευσης.

ii. στους ενδιαφερόμενους δήμους (ή/και άλλους φορείς διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης) να:
a) έχουν real time εικόνα των κενών και κατειλημμένων θέσεων
b) έχουν real time εικόνα των θέσεων που είναι κατειλημμένες χωρίς να έχει πληρωθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο
c) διαθέτουν ενιαία υποδομή διαχείρισης πληρωμών.

NETPARK.IO Official Website