Σύστημα Εμπλοκής Δρόμου

Η VirtualNet προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πάρκινγκ μονίμων και περιστασιακών πελατών. Το σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του φορολογικού κώδικα.

Το υδραυλικό σύστημα εμπλοκής δρόμου είναι μια συσκευή ελέγχου οχημάτων, η οποία μπορεί είτε να ενσωματωθεί πλήρως με διάφορα συστήματα πάρκινγκ είτε να εγκατασταθεί ως ενιαία μονάδα. Έχει σχεδιαστεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο για τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιοχές υψηλής ασφαλείας, όπως: αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία, κυβερνητικά κτήρια, τράπεζες, σωφρονιστικά ιδρύματα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, πρεσβείες, αποθήκες, κλπ. Το υδραυλικό σύστημα εμπλοκής έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλιστεί πλήρη έλεγχο ασφάλειας. Η υδραυλική μονάδα λειτουργεί με συσσωρευτές ενέργειας και μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μακριά όσο 4 m. Αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση αρκετών εμποδίων ακόμα και το ένα δίπλα στο άλλο για εξαιρετικό έλεγχο σε σημεία ευρείας πρόσβασης. Το υδραυλικό σύστημα εμπλοκής είναι διαθέσιμο σε 3 τύπους: CPV-238, CPV-250 και CPV-275.

Road Blocker